Skolfrukost – en win-win för alla!

Det sägs att frukost är dagens viktigaste måltid, men hur ligger det till egentligen? Skollunch är något vi automatiskt tar för givet men frukost är väl minst lika viktigt. Eller?

Många skolor kämpar hårt med att förbättra klassrumsklimatet och elevhälsan. När stillasittande ökar försämras elevernas hälsa. Och enligt en forskningsrapport som Livsmedelsverket genomfört, är en näringsrik frukost och mellanmål viktigt för att barn och ungdomar ska få i sig tillräckligt med energi för att orka en hel skoldag. Därför ser vi på Arla att en näringsrik kost är viktigare än någonsin. Det skapar bättre förutsättningar och arbetsro.

Kort sammanfattat: Frukost i skolan ökar koncentrationsförmågan, skapar bättre stämning i klassen och ger alla barn samma möjligheter.

Vi på Arla vill sprida kunskap och inspirera människor till att äta nyttigt för att må bra. Vi är därför initiativtagare till flera olika frukostkampanjer, studier och tävlingar.

Ökat välmående bland eleverna

Genom att servera frukost i skolan i tidig ålder ökar också sannolikheten till att eleverna utvecklar goda frukostvanor. Frukost i skolan har en positiv inverkan på elevernas psykiska och fysiska hälsa.

I vår undersökning svarade sex av tio skolor att de inte har någon frukostservering. Samtidigt ser rektorer, föräldrar och elever fördelar med ett sådant initiativ. Fyra av tio rektorer menar frukostserveringen gör skillnad för barn som saknar goda frukostrutiner.

Många rektorer som deltagit i undersökningen menar att det skulle vara positivt att servera frukost i skolan, men att det är en ekonomisk fråga eller så är den inte prioriterad.

Skolor som infört frukost i skolan vittnar dock om att det inte blir dyrare. Och! Effekterna av frukostservering är stor.

28% känner sig mer fokuserade
22% upplevde en bättre stämning i klassrummet
12% anser att de fått bättre skolrsultat
96% av rektorerna anser att frukost förbättrar elevernas koncentrationsförmåga

”Jag tycker att skolorna behöver tänka mer på helheten och hitta ett koncept som främjar elevernas hälsa. Vi är inte en speciellt rik skola utan väljer att spendera våra pengar på frukost och rörelsetimmar i stället för exempelvis nya skrivbord. Det handlar om att prioritera det eleverna behöver mest för att må bra i skolan"

Anna Engström, rektor på Guteskolan

Rätt servingstid gör skillnad

Fastän att flera skolor serverar frukost till sina elever är det mindre än hälften som äter den. Det kan bero på att majoriteten av skolorna serverar frukosten i matsalen innan första lektion, alltså utanför schemalagd tid (72%) än under lektionerna (7%).

Att servera frukost i skolan kan upplevas som kompliceras, men det går att hitta effektiva lösningar. Flera av de som medverkat i studien har svarat att om frukosten serverades under eller efter första lektionen skulle fler elever äta frukost. En lösning kan vara att kökspersonal eller fritidspersonal gör i ordning frukostlådor som lärarna kan ta med sig till första lektionen.

"Frukosten riskerar att prioriteras bort om den schemaläggs innan lektionsstart. Serveras den i klassrummet är eleverna på plats och har vaknat till. Dessutom hamnar alla i samma matcykel vilket gör att de får tillräckligt med energi fram till lunchrasten" säger Hanna Sepp, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap på Högskolan i Kristanstad.

Frukostkampanjer - ett bra sätt att utvärdera

Utöver Frukostbarometern genomför vi olika frukostkampanjer. Frukostkampanjerna har varit väldigt framgångsrika och har bidragit till viktiga insikter när det kommer till frukost i skolan.

2018 genomförde Arla tillsammans med Botkyrka kommun en pilotstudie. Två högstadieskolor fick testa på kostnadsfri frukost under tre månader. Resultatet av satsningen visade sig ha positiva effekter då 61% av eleverna och 50% av lärarna upplevde att koncentrationsförmågan förbättrades.

Samarbetet har varit väldigt positivt och bidragit till att Botkyrka kommun från och med 2022 börjat servera kostnadsfri frukost till alla.