Så funkar mejeri – Nytt läromedel för gymnasiet

Nu lanseras ”Så funkar mejeri”, ett kostnadsfritt och webbaserat läromedel för gymnasiets restaurangutbildning. Initiativet kommer från Arla som tagit hjälp av engagerade kockar och kocklärare.

Så funkar mejeri
 • Ett gratis och digitalt läromedel för restaurang- och livsmedelsprogrammet.
 • Följer läroplanen och är enkelt för både lärare och elever att jobba med.
 • Framtaget av Arla, i samarbete med kocklärarna Tina Olofsson i Kristianstad, Katarina Westlund i Mjölby, Kristina Holmsen i Stockholm och Lars Bergman i Härnösand samt kockarna Ulrika Brydling och Andreas Hedlund.

– Det finns inte mycket utbildningsmaterial som är uppdaterat för vår typ av undervisning, därför är denna satsning mycket välkommen. Det är också bra med ett digitalt komplement till böckerna. Den här pedagogiken passar ungdomarna, säger Tina Olofsson i Kristianstad som är en av kocklärarna bakom utbildningen. 

Löser kreativa utmaningar

Materialet är gjort för att vara lätt och roligt att jobba med. Det har vuxit fram i brainstorming-möten med Arla, gymnasielärare och välmeriterade kockar. Idéerna har sedan kokats ner till ett läromedel där eleverns söker fakta och löser kreativa utmaningar inom områdena produktion, miljöpåverkan och matlagning.

Fokus i Så funkar mejeri är sådant som kan vara svårt att lära ut i ett klassrum med bibehållet engagemang från eleverna. Här motiveras inlärningen av den digitala formen och av att eleverna jobbar problembaserat och verklighetsanknutet.

Utgår från skolornas behov

För Arla är läromedlet ett sätt att bry sig om morgondagens kockar, säger Gunilla Blomqvist som hållit i projektet.

– Vi är ett bondeägt företag som är experter på mejeri i hela kedjan. Den kunskapen vill vi gärna dela med oss av. Och vi vill göra det i samarbete med skolorna och branschen, utifrån deras behov. Vi är mycket stolta och glada över denna satsning.

Så här enkelt går det till
 1. Ge länk för utmaningen till dina elever (se nedan).
 2. Eleverna gör sin utmaning och får ett intyg när de är klara.
 3. Gå igenom utmaningen tillsammans med dina elever.
Så tycker vi!
 • ”Denna satsning behövs för det görs inte mycket läromedel för oss och framförallt inte webbaserat. Det är också bra när leverantörerer engagerar sig. De sitter ju på den största kunskapen om produkterna”.
  Kristina Holmsen, kocklärare
 • ”Digitalt material kan man lätt uppdatera, eleverna tycker att det är mer spännande och de får snabb respons. Läromedlet underlättar även för dem med särskilda behov.”
  Lars Bergman, kocklärare 
 • ”Det digitala läromedlet passar vår tid med snabba förändringar och nya produkter. Ungdomarna känner dessutom igen sig i den här typen av grafik, de är vana att klicka sig fram och lösa problem i datorspel. Tekniken gör inlärningen roligare.”
  Katarina Westlund, kocklärare
 • ”Det här är ett kul sätt att lära sig saker och det känns inte så svårt att jobba med digitala uppgifter. Vi behöver ju också veta var maten kommer ifrån och vad det är vi stoppar i våra gäster.”
  Filippa Svensson, kockelev i Kristianstad