Lunchen påverkar lärandet

En av de viktigaste fördelarna med skollunch är att det påverkar elevernas inlärningsförmåga. Den kognitiva förmågan förbättras och tack vare skolmaten blir det lättare att koncentrera sig.

Vi vet att mjölk är ett bra sätt för barn att få i sig tillräckligt mycket kalcium och vitamin D.

Komjölk blir ibland ifrågasatt som måltidsdryck, men vi vet att mjölk är ett bra sätt för barn att få i sig tillräckligt mycket kalcium och vitamin D. Livsmedelsverket rekommenderar barn att dricka 5 dl magra mjölkprodukter per dag, alternativt berikade vego-drycker.

Forskare har flera gånger konstaterat att skollunchen har stor betydelse för inlärningen, såväl på kort sikt som på lång sikt. Skollunchen påverkar den kognitiva förmågan – det är helt enkelt svårare att koncentrera sig när man är hungrig.

På sikt försämras dessutom prestationsförmågan om barn får brist på viktiga näringsämnen. Därför har mjölken en naturlig plats i skolan, vilket uppmärksammas varje år på Skolmjölkens dag.

Skolor och förskolor som serverar mjölkprodukter kan via Jordbruksverket söka EU-stöd, en tydlig signal om att politiker i hela Europa vill att barn ska dricka mjölk. I Sverige har skolmjölken än så länge en bra position, vi är ett av de länder som brukar delta i Skolmjölkens dag.