Klimatsmarta förpackningsnyheter för din butik!

Nu tar vi på Arla ytterligare steg så att just din butik kan erbjuda förpackningar som är ännu bättre för klimatet och miljön.

Konsumenterna älskar förpackningarna*
  • Förmedlar miljö
  • Känns mer omtänksamma
  • Sticker ut mest i mejerihyllan

* Källa: Ekologiskt intryck fokusgrupper 2017

Genom att ta bort ett materialskikt har ekoförpackningarna (fil, mjölk och grädde) nu 24 % lägre klimatpåverkan jämfört med tidigare. Och Arla Köket Crème fraiche 2 dl har fått en ny pappersbägare som ger 50% lägre klimatpåverkan i förhållande till den tidigare förpackningen. Smart va!

Din butik bidrar till minskad miljöpåverkan

Genom att välja våra nya klimatsmarta förpackningar bidrar din butik till minskad miljöbelastning och bättre hushållning av världens fossila resurser.

Stor reklamsatsning ger fler kunder

Budskapet om våra nya förpackningar kommer att nå 95% av alla 18-60 år, 2-3 gånger. Så se till att fylla på i din butik!

Stor reklamsatsning ger fler kunder.
Stor reklamsatsning ger fler kunder.

Långsiktigt arbete för att möta dina kunders behov

Att minska växthusgasutsläppen från mejeri, transport och förpackningar är en del av Arlas miljöstrategi. Och något som vi vet att många av dina kunder i butik efterfrågar. De förpackningssatsningar vi har gjort de senaste fem åren har minskat utsläppen av växthusgaser med 2 060 ton och nu tar Arla ytterligare ett steg mot minskad klimatpåverkan. Vår övergripande ambition är att minska klimatpåverkan från Arlas förpackningar med 25 procent fram till år 2020, jämfört med 2005.

Läs mer på arla.se/förpackningar