Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, PO Box 4083, 169 04 Solna (nedan benämnd Arla). Frågor om tävlingen kan skickas till sarom@arlafoods.com

Så här deltar du

Du deltar i tävlingen genom att fylla i anmälningsformuläret och skicka in bilder på er display av KESO® Cottage Cheese. Bilderna ska tydligt visa hela displayen (produkter, eventuella skyltar och recept) och även vart ni har placerat displayen i butik. Du kan max skicka in 3 bilder.

Du kan delta i tävlingen från och med den 20/6 2022 till och med den 27/7 2022 kl. 12.00. Endast ett tävlingsbidrag per butik godkänns. Skickar du in fler bidrag så är det ditt första bidrag som kommer att vara med i tävlingen.

Vem kan delta?

Du kan delta i tävlingen om du arbetar i en matvarubutik i Sverige som säljer KESO® Cottage Cheese och är över 18 år. Anställd i Arla Foods AB eller någon i samma hushåll kan inte delta i tävlingen.

Vad kan man vinna?

Priset för den vinnande butiken är XX. Endast den som skapar displayen blir mottagre av priset. Priset/priserna har ett värde av 20 000 SEK och kan inte bytas mot kontanter. Andra utgifter kopplade till vinsten betalas av vinnaren.

Vinnaren ansvarar själv för eventuell vinstskatt.

Hur utses vinnaren?

Vinnarna väljs ut av en jury som utses av Arla.  Juryn utser fem vinnarender vecka 30 2022 som meddelas via telefon och e-post. Juryn utser baserat på följande kriterier;

  1. Hur kreativ displayen är
  2. Hur synlig den är i butiken

Vinnarna blir dessutom offentliggjorda på kund.arla.se.

För att kunna motta priset är vinnaren skyldig att uppge sitt namn, roll i butiken, butikens namn, adress, e-post och telefonnummer.

Arla har rätt att fritt och utan särskilt ersättning använda informationen om vinnaren/vinnarna samt det vinnande bidraget/bidragens bilder i sin verksamhet inklusive i reklam och marknadsföring i någon form.

Om vinnaren/vinnarna inte besvarar Arlas telefonsamtal eller e-post inom 3 dagar har Arla rätt att välja ut en ny vinnare. Om vinnaren inte mottar priset ansvarar Arla inte om Arla kan visa att priset blivit skickat.

Övrigt

Arla förbehåller sig rätten att blockera eller radera innehåll och bilder som kränker tredje mans rättigheter. Vid misstanke om fusk förbehåller sig Arla rätten att exkludera deltagare från tävlingen. Arla har rätt att avbryta tävlingen, om det visar sig nödvändigt, och Arla är inte ansvarig för tekniska fel hos tredje part eller elektroniska fel som förhindrar eller försvårar deltagande i tävlingen.

Behandling av dina personuppgifter

Vi registrerar de personuppgifter som du lämnar i samband med tävlingen [namn, butik, titel, adress, e-post, telefonnummer]. Deltagande i tävlingen är frivilligt. Du är inte skyldig att lämna några personuppgifter till Arla men det kan resultera i att du inte kan delta i tävlingen. Vi använder dina personuppgifter till att administrera tävlingen, kontakter med [vinnaren/vinnarna] och att skicka ut priset. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingar, hur länge vi sparar dina personuppgifter och dina rättigheter gällande personuppgifter på https://www.arla.se/integritetspolicy/.