Ansvarig för utlottningen är: Arla Foods AB, PO Box 4083, 169 04 Solna (nedan benämnd Arla). Frågor om utlottningen kan skickas till annie.tidelius@arlafoods.com.

Så här deltar du

Du deltar i utlottningen genom att genomföra enkätundersökningen och därefter dela ditt namn, emailadress samt ålder.

Du kan delta i utlottningen från och med den 19 oktober till och med den 30 november kl 23.59.

Vem kan delta?

Du kan delta i utlottningen om du är bosatt i Sverige och jobbar inom restaurang-/matbranschen. Anställd i Arla Foods AB eller någon i samma hushåll kan inte delta i utlottningen.

Vad kan man vinna?

Priset består av en middag för två personer som är en fast trerättersmeny exkl dryck och som kan bokas på Arla Unika i Stockholm fram till 30 april. Bokningsreglerna delas med vinnarna. Arla står inte för resekostnader eller logi.

Hur utses vinnaren?

Det kommer att utses tre vinnare. Vinnarna utses slumpmässigt genom lottning och kontaktas via email under december månad.

För att kunna motta priset är vinnarna skyldiga att uppge sitt, namn, emailadress och ålder.

Arla har rätt att fritt och utan särskilt ersättning använda informationen som lämnats i enkätundersökningen.

Om vinnarna inte besvarar Arlas email om vinsten inom 5 dagar har Arla rätt att välja ut en ny vinnare. Om vinnaren inte genomför middagen inom avsatt tidsperiod ansvarar Arla inte för att middagen blir genomförd.

Övrigt

Vid misstanke om fusk förbehåller sig Arla rätten att exkludera deltagare från utlottningen. Arla har rätt att avbryta utlottningen, om det visar sig nödvändigt, och Arla är inte ansvarig för tekniska fel hos tredje part eller elektroniska fel som förhindrar eller försvårar deltagande i utlottningen.

Behandling av dina personuppgifter

Vi registrerar de personuppgifter som du lämnar, emailadress och ålder, i samband med enkätundersökningen. Deltagande i utlottningen är frivilligt. Du är inte skyldig att lämna några personuppgifter till Arla men det kan resultera i att du inte kan delta i utlottningen. Vi använder dina personuppgifter till att administrera utlottningen, kontakt med vinnarna och att skicka ut priset. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med utlottningar, hur länge vi sparar dina personuppgifter och dina rättigheter gällande personuppgifter på https://www.arla.se/integritetspolicy/.