Våra chaufförer utrustas med handenheter under januari

Nu blir vi ännu bättre!

Som ett led i vårt förbättrings- och digitaliseringsarbete kommer våra chaufförer att utrustas med handenheter under januari.

För er som kund innebär det att ni framöver kommer att kvittera leveranser digitalt.

Vilka fördelar innebär detta för mig som kund?

  • Säkrare leveranser - Genom att chauffören scannar av varje etikett vid lastning och vid lossning.
  • Effektivare mottagningskontroll - Genom att du signerar att du tagit emot rätt antal lastbärare och att vi därmed i god tid upptäcker eventuella avvikelser.
  • Förbättrad förseningsinformation - Med hjälp av handenheterna kommer vi få bättre förutsättningar att informera dig vid förseningar.
  • Fortsatt god tillgång på lastbärare - Genom att utflöde och inflöde registreras ger det Arla bättre förutsättningar att säkra tillgången av lastbärare och på så vis säkra produktionen.

Ge oss feedback på projektet!

Vi kan alltid bli bättre, klicka på knappen nedan för att ge oss feedback och förbättringsförslag om projektet.

Feedback formulär

Frågor besvaras av Kundcenter på CustomerSE@arlafoods.com eller 0775 77 11 77.

Med vänlig hälsning
Arla Kundcenter