På grund av det fortsatt rådande läget gällande Covid-19 har Arla Sverige framåt vidtagit åtgärder för att säkerställa att samarbetet mellan vår och er verksamhet ska kunna fortgå som vanligt.

Vi arbetar fortsättningsvis med varje mejeri där vi proaktivt planerar hanteringen baserat på olika scenarion som kan komma att uppstå, från mild påverkan till en allvarlig krissituation. Detta inkluderar tillfälligt personalfrånfall på grund av sjukdom/karantän, brist på råvara eller material.

I händelse av störning kommer vi att behöva prioritera produktion och distribution av vårt bassortiment och andra kritiska artiklar. Vi kommer att säkerställa att vi kan leverera mat till de mest sårbara i samhället, som människor på sjukhus och äldreboenden. Med anledning av det bygger vi nu upp vårt lager av dessa artiklar samt råvara som behövs för produktion.

Vi har dragit mycket lärdomar och stärkt våra rutiner ytterligare från i våras när pandemin först slog till.
Än så länge är vår sjukfrånvaro hanterbar och vi följer utvecklingen både internt och den dagliga orderingången för att sätta in rätt åtgärder i tid. Kontinuerliga samtal förs också med våra mejerier för att säkra att vi snabbt kan agera på förändrade behov i vår produktion.

Vi gör allt vi kan för att säkra vår nuvarande leveransservice vilket kan resultera i att:

  • Vi levererar utanför avtalade leveranstider

  • Vi levererar artiklar med kortare datum än normalt

  • Det kan uppkomma eventuella brister då vi prioriterar bassortiment och kritiska artiklar

Vi ber alla våra kunder att ha förståelse för de prioriteringar vi kan komma att behöva göra. Detta är en unik situation för hela vårt samhälle och vi kommer göra allt vi kan för att leverera våra varor där de mest behövs, samt göra det med högsta möjliga leveranssäkerhet.

Vi ber självfallet också er som kund att följa hälsovårdens rekommendationer för allas säkerhet och för att minska risken för spridning av viruset. På Arla strävar vi alltid efter att ni ska få den bästa kundupplevelsen och att ni ska känna er säkra i mötet med oss.

Eventuella frågor besvaras av CustomerSE@arlafoods.com eller 0775 -77 11 77.

Med vänliga hälsningar
Patrik Hansson
VD Arla Sverige