Vi på Arla gör allt vi kan för att ni som kund ska känna er trygga i samarbetet med oss. Våra kunder och medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet och vi har sedan utbrottet av coronaviruset noga följt händelseutvecklingen och vidtagit åtgärder.

Så här arbetar vi i denna extraordinära situation:

  • Medarbetare som nyligen varit i ett riskområde sätts i 14 dagars karantän.
  • Medarbetare uppmanas att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt. Alla interna konferenser, seminarier, sammankomster, såväl som deltagande i externa konferenser eller liknande - ersättas med virtuella möten eller skjutas upp helt.
  • Affärsresor och kundmöten som inte anses nödvändiga ersätts med möten online. Fysisk kontakt som att skaka hand bör undvikas.
  • Medarbetare med även lätta symptom som förkylning eller influensa ska stanna hemma.
  • Besökare som nyligen har återvänt från ett område med hög risk får inte komma in på Arlas kontor och / eller produktionsanläggningar, såvida de inte har varit i 14 dagars karantän sedan de återvände från området.
  • Alla som arbetar med transport och logistik på våra anläggningar omfattas av Arlas policy vilken säger att man inte får tillträde om man nyligen varit i högriskområden eller har symptom på förkylning eller influensa.
  • Enligt SOS International finns det inga tecken på att coronaviruset smittar genom processad mat. Det finns alltså inga kända risker med att konsumera mejeriprodukter.
  • Gällande vår butik Årsta Express så har vi fortsatt öppet. Vi uppmanar alla besökare att respektera vår policy vilket innebär att ni som nyligen återvänt från ett område med hög smittorisk och inte varit i 14-dagars karantän inte kommer in till vår butik. Samma sak gäller er som har symptom på förkylning eller influensa. Detta är en förutsättning för att fortsatt kunna hålla öppet.

Vi agerar enligt myndigheternas rekommendationer och följer utvecklingen mycket noggrant. Vi kommer att uppdatera vår policy och förhållningsregler löpande vid behov.

Vi ber självfallet också er som kund att följa hälsovårdens rekommendationer för allas vår säkerhet och för att minska risken för spridning av viruset.

På Arla strävar vi alltid efter att ni ska få den bästa kundupplevelsen och att ni ska känna er säkra i mötet med oss.

Eventuella frågor besvaras av CustomerSE@arlafoods.com eller 0775 -77 11 77.

Med vänliga hälsningar
Patrik Hansson
VD Arla Sverige