Varför gör Arla den här förändringen?​

Arla behöver göra förändringen för att skapa de förutsättningar vi behöver för att kunna leverera på en bra nivå. Vi har en ökad komplexitet I verksamheten med ökat specialplock och lägre mjölkvolymer som bidragit till ökad störningskänslighet.​

Vad innebär det för mig som kund?

Genom förändringen skapar vi de förutsättningar som behövs för att kunna undvika förseningar och bristande leveranskvalitet och därmed minimera risk för tomma hyllor hos er.

Kan jag flyttas till en annan/senare ordervåg? ​

Det är tyvärr inte möjligt då ordervågen styrs av distribution och geografiskt område.​

Hur säkerställer ni att detta fungerar för mig- uträkning av korrekt behov?​

För er som har autoordersystem räknas det nya behovet ut under natten precis som idag och är klart att sändas till Arla.

Frågor besvaras av Kundcenter på CustomerSE@arlafoods.com eller 0775 77 11 77.